W 2021 roku udało mi się przeczytać w sumie 17 książek. Oto pełna lista:

J. Adelson, T. Prekerowa, J. Tomaszewski, P. Wróbel, Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 r.),
M. Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele,
J. Komenda, Lager Brzezinka,
P. Broad, R. Hoess, J.P. Kremer, Auschwitz w oczach SS,
P. Cywiński, Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych,
K. Żywulska, Przeżyłam Oświęcim,
J. Lachendro, Zburzyć i zaorać…? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948,
L. Steinman, Krzywe lustro. Dziennik polsko-żydowskiego pojednania,
Y. Sarid, Potwór pamięci,
L. Ludwikowski, Kościół Mariacki w Krakowie,
M. Rożek, Zwiedzamy Kraków. Przewodnik turystyczny,
M. Rożek. Panteon narodowy na Skałce,
T. Skonieczny (red.), Msza Pojednania w Krzyżowej,
K. Bielawski, Zagłada cmentarzy żydowskich,
A. Yahalomi, Przeżyłem…,
M. Grynberg, Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne,
T.A. Nowak (red.), Biuletyn Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku. Nr 3/2021,
A. Sabor, Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek.

W zeszłym roku było znacznie lepiej. Tu jest zestawienie za 2020 rok.